GRUPA WSPARCIA

  • Grupa wsparcia działa równolegle w dwóch grupach.
  • Na początku każdego spotkania podawany jest temat przewodni, który w trakcie jest omawiany przez prowadzącego, ale również przez gości zapraszanych do współpracy oraz uczestników.
  • Wymieniamy się doświadczeniami, spostrzeżeniami oraz wiedzą. 
  • Głównym celem grupy wsparcia jest stworzenie społeczności, która będzie się wzajemnie wspierała i motywowała do pracy nad sobą. 
  • Dla osoby zmagającej się z syndromem DDA/DDD oraz/lub współuzależnieniem bardzo ważne jest zrozumienie, że nie jest sama oraz, że nie tylko ona popełnia błędy.
  • Grupa nie jest oparta na programie 12 kroków.
  • Spotkania nie są nagrywane ze względu na wrażliwość danych, które się na nich znajdują, więc nie ma możliwości odtworzenia go w innym terminie.
  • Jeżeli okaże się, że ktoś nie będzie miał możliwości być na zakupionym terminie grupy, proszę o informację przed spotkaniem. Wtedy jest możliwy zwrot kosztów lub przepisanie wejściówki na inny termin.