GRUPA WSPARCIA

  • Grupa wsparcia działa równolegle w dwóch zamkniętych grupach
  • Nie ma możliwości dołączenia do grupy w trakcie realizacji programu.
  • Każda z grup realizuje program 30 tematów. Po jego realizacji grupa kończy cykl spotkań oraz zaczyna się nowy nabór uczestników (terminy najbliższych naborów znajdziesz na dole strony).
  • Na początku każdego spotkania podawany jest temat przewodni, który w trakcie jest omawiany przez prowadzącego, ale również przez gości zapraszanych do współpracy oraz uczestników.
  • Wymieniamy się doświadczeniami, spostrzeżeniami oraz wiedzą. 
  • Głównym celem grupy wsparcia jest stworzenie społeczności, która będzie się wzajemnie wspierała i motywowała do pracy nad sobą. 
  • Dla osoby zmagającej się z syndromem DDA/DDD oraz/lub współuzależnieniem bardzo ważne jest zrozumienie, że nie jest sama oraz, że nie tylko ona popełnia błędy.
  • Grupa nie jest oparta na programie 12 kroków.
  • Spotkania nie są nagrywane ze względu na wrażliwość danych, które się na nich znajdują, więc nie ma możliwości odtworzenia go w innym terminie.
  • Jeżeli okaże się, że ktoś nie będzie miał możliwości być na zakupionym terminie grupy, proszę o informację przed spotkaniem. Wtedy jest możliwy zwrot kosztów lub przepisanie wejściówki na inny termin. 
NAJBLIŻSZE NABORY DO GRUPY WSPARCIA:

GRUPA I: nabór KWIECIEŃ/MAJ 2023, planowy termin pierwszego spotkania: 17 maja 2023

GRUPA II: nabór LUTY 2023, planowy termin pierwszego spotkania: 7 marca 2023

Koszt uczestnictwa w grupie wynosi 250 zł / miesiąc.