HIPNOZA

Czym jest hipnoza?

Tłumacząc najprościej: jest to stan umysłu, w którym nasza podatność na sugestię jest znacznie większa. Hipnotyczny trans to stan głębokiego rozluźnienia, który umożliwia nam lepszy dostęp do własnych zasobów. Podczas hipnozy człowiek nie zyskuje żadnych umiejętności czy też możliwości, których nie posiadałby w stanie pełnej świadomości, jeśli byłby odpowiednio zmotywowany i zdeterminowany do wychodzenia ze strefy komfortu. Hipnoza natomiast pozwala nam dotrzeć do tych zasobów w łatwy, przyjemny sposób i wyciągnąć je na światło dzienne.

Hipnoza jest czymś na wzór rozmowy z podświadomością. Co prawda nie posiada ona zdolności bezpośredniej komunikacji werbalnej, jednak posiada zdolność do komunikowania się na poziomie symboli, odczuć, czy emocji.

Podświadomość jest naszą osobistą bazą danych, która przechowuje nasze doświadczenia z życia, schematy, emocje oraz połączenia jakie wytworzyły się pomiędzy tymi sferami podczas dotychczasowych doświadczeń.

Jak to działa?

W trakcie transu hipnotycznego dochodzi do różnych zmian na poziomie pracy mózgu.

Badania EEG pokazują, że dochodzi do obniżenia częstotliwości fal mózgowych do fal alpha i theta.

Badania z użyciem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego przeprowadzone na Uniwersytecie Stanforda wykazały również, że podczas hipnozy spada aktywność grzbietowo- przedniej części zakrętu obręczy, dzięki czemu człowiek przestaje się przejmować tym co się wokół niego dzieje.

W trakcie seansu hipnotycznego słabną połączenia pomiędzy grzbietowo- boczną częścią kory przedczołowej, a siecią domyślną, dzięki czemu w stanie hipnozy stajemy się bardziej podatni na sugestie.

W hipnozie nie ma żadnej magii! Jest to czysta nauka i zrozumienie naturalnych procesów związanych z pracą mózgu.

Hipnoterapia

Hipnoterapia polega na wykorzystaniu stanu hipnozy do dokonania trwałej zmiany – uwolnienia się od niekorzystnej emocji bądź przekonania. Służy ona przede wszystkim do podnoszenia jakości życia. Hipnoterapia pomaga rozwiązać problemy natury psychicznej, emocjonalnej, czy fizycznej. Opiera się ona na bezpośredniej współpracy osoby hipnotyzowanej z hipnotyzerem.

Ile sesji jest potrzebnych?

Nie ma reguły. Z zasady uznaje się, że 3 sesje jest to optymalna liczba transów, które u większości osób pozwolą uwolnić się lub zmniejszyć poziom swojego problemu.

Są jednak przypadki, w których w zupełności wystarczy 1 sesja, ale są i takie przy których liczba sesji będzie musiała być wyższa niż 3.

Wszystko zależy od wagi problemu, jego przewlekłości, czy naszej osobowości.

Bezpieczeństwo

Hipnoza nie pogorszy twojego stanu. Niemożliwym jest również podanie sugestii wbrew woli lub niezgodnej z systemem wartości. Takie sugestie umysł osoby poddanej hipnozie po prostu odrzuci i wyprowadzi ją z transu.

W czym może pomóc?

Hipnoza służy przede wszystkim podnoszeniu jakości życia. Hipnoterapia natomiast umożliwia nam rozwiązać lub złagodzić problemy natury psychicznej, emocjonalnej lub fizycznej.

Terapia rozwiązuje problemy w relacjach, jak i problemy natury psychosomatycznej.

O potwierdzonej skuteczności hipnozy mówi się w przypadkach:

 • Fobii i lęków, (np. lęku przed odrzuceniem)
 • Nałogów
 • Zachowań kompulsywnych
 • Zaburzeń nastroju
 • Kłopotów natury emocjonalnej

Praktyka pokazuje skuteczność również w:

 • Terapii zaburzeń odżywiania
 • Leczeniu bólu
 • Leczeniu bezsenności
 • Podnoszeniu poczucia własnej wartości
 • Dźwiganiu motywacji
 • Odblokowywaniu potencjału
 • Pozbywaniu się ciężaru związanego z przeszłością
 • Zredukowaniu stresu
 • Poprawie koncentracji i uczenia się
 • Poprawie zdrowia
 • I wielu, wielu innych