REGULAMIN SKLEPU

Administratorem strony jest Ewa Podsiadły: Powstańców Śląskich 9c 47-120 Żędowice | NIP 6351784237 | REGON 367139280.

Jeśli masz pytania dotyczące polityki prywatności skontaktuj się  ewa@nabitawbutelke.pl Zamówienie nie opłacone w ciągu 48h zostają anulowane. Jeżeli został dokonany przelew zostanie zwrócony na konto w ciągu 7 dni.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep Nabita w butelkę, dostępny pod adresem nabitawbutelke.pl. jest prowadzony przez Ewa Podsiadły: Powstańców Śląskich 9c 47-120 Żędowice | NIP 6351784237 | REGON 367139280.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę https://nabitawbutelke.pl
 3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem. Zabrania się wprowadzania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Definicje użyte w Regulaminie oznaczają:
 • Sklep Internetowy, zwany dalej „Sklepem” , prowadzony przez Ewa Podsiadły, przyjmujący zamówienia poprzez stronę https://nabitawbutelke.pl
 • Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego, w szczególności dokonująca zakupów.
 • Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady zakupów w Sklepie.

§ 2 Usługi świadczone przez sklep

Sklep świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi:

 • umożliwianie nabywania Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu,
 • udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w Sklepie,
 • dostarczanie informacji marketingowych i handlowych droga elektroniczną.

§ 3 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu internetowego jest wymagane:

 • Podłączenie do sieci Internet (o dowolnej przepustowości łącza),
 • Posiadanie przez Użytkownika jednej z przeglądarek internetowych (np. Internet Explorer, Opera itp), umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML),
 • posiadanie konta pocztowego e-mail.

Sklep nie gwarantuje, że łączenie oraz przeglądanie stron serwisu będzie odbywało się w sposób niezakłócony oraz pozbawiony wad technicznych.

§ 4 Zakupy w Sklepie

 1. Ceny Produktów, widoczne na stronie podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierają podatek VAT.
 2. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się.
 3. Proces zakupów składa się z pięciu etapów: 1. wybór Przedmiotu, 2. złożenie zamówienia, 3. wybór formy płatności, 4. potwierdzenie złożenia zamówienia, 5. płatność.
 4. Zakupu w Sklepie można dokonać zarówno Klient posiadający konto w Sklepie, jak Klient nieposiadający konta. W czasie składania zamówienia należy podać niezbędne do wykonania umowy i dostarczenia przesyłki dane.
 5. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza zawarcie umowy sprzedaży (kupna) zamówionego Produktu lub usługi.
 6. Na zamówione produkty Sklep wystawia paragon. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy z podaniem numeru identyfikacji podatkowej (NIP).

§ 5 Formy płatności za zamówienie.

Istnieją następujące formy płatności za zamówienie:

 1. Płatności PayU

§ 6 Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art 38 Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Po ściągnięciu treści cyfrowej konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.
 2. Każdy konsument zamawiający usługę ma prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług w ciągu 14 dni od złożenia i opłacenia zamówienia.

§ 7 Reklamacje

 1. Każdy Produkt kupiony w Sklepie może być reklamowany.
 2. Aby złożyć reklamację, należy posiadać dowód zakupu i poinformować sklep za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej zgłoszenia. Klient zostanie powiadomiony o wyniku reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

§ 8 Zmiana terminu świadczenia usługi

 1. Każdy Klient ma prawo do bezpłatnej zmiany terminu świadczenia usługi do 24 godz. przed jej realizacją
 2. Jeśli do terminu realizacji zostało mniej niż 24h Klient ponosi pełną opłatę za usługę, która miała być świadczona w danym terminie.

§ 9 Ochrona danych osobowych

 1. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez Ewa Podsiadły: Powstańców Śląskich 9c 47-120 Żędowice | NIP 6351784237 | REGON 367139280 danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia wykonanie umowy i zrealizowanie zamówienia.
 2. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) i ich powierzenie podmiotowi trzeciemu w celu przekazywania Klientowi materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych, marketingowych i prowadzącym sklep internetowy.
 3. Administratorem danych osobowych jest Ewa Podsiadły: Powstańców Śląskich 9c 47-120 Żędowice | NIP 6351784237 | REGON 367139280.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późn. zm.).
 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych przez Klienta.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu jedynie z ważnych przyczyn, takich jak usprawnienie działalności serwisu, wprowadzenie nowych funkcjonalności, rozpoczęcie świadczenia nowych usług lub zmiana przepisów prawa. Użytkownicy zostaną poinformowani o wprowadzonych zmianach.